Od 1.10.2008. godine otvorena je Filijala Sarajevo, u ulici Put života 12, u zgradi "Konzuma" na Koreji, s tim je "Bobar osiguranje" proširilo svoju teritorijalnu pokrivenost i na Federaciju BiH. Uskoro i u drugim mjestima u Federaciji BiH."
Untitled Document
 

Predsjednik  Bobar Grupe
Predsjednik Bobar Grupe
mr Gavrilo Bobar
www.bobar.com/president
 
Direktor
Stoja Ristić, Dipl. ekon.
stoja.ristic@bobar.com
v.d. direktora
 
 
 

 

 
Direkcija Bijeljina
office@bobar.com
Adresa
Telefon
FAX
Filipa Všnjića 211, 76300 Bijeljina
055 232 100
055 247 916
v.d. direktora
Stoja Ristić
055 232 102
055 247 916
Sekretar
Sabaheta Ikanović
055 232 100
055 247 916
Sektor za računovodstvo, finansije, plan i analizu
Rukovodilac sektora
Stoja Ristić
055 232 134
055 247 916
Služba finansija      
Blagajnik
Vesna Đurđević
055 232 107
055 232 106
Likvidator i referent plaćanja
Sava Arsenić
055 232 118
055 232 106
Referent za plaćanje šteta
Alena Vujadinović
055 232 143
055 232 142
Referent za plan i analizu i obračun plata
Sanja Đokić
055 232 121
055 232 106
Služba računovodstva
Šef službe
Jadranka Maksimović
055 232 120
055 232 106
Računovođa
Marica Cvijanović
055 232 123
055 232 106
Računovođa
Jelena Pejić
055 232 120
055 232 106
Sektor za osiguranje od autoodgovornosti
Rukovodilac sektora
Svetlana Radovanović
055 232 142
055 232 142
Služba likvidacije i procjene šteta
Likvidator materijalnih šteta
Zoran Bibić
055 232 108
055 232 138
Likvidator nematerijalnih šteta i pravni zastupnik
Vanda Lazarević
055 232 140
055 232 142
Referent za ostvarivanje regresnih zahtjeva
Tanja Lazić
055 232 140
055 232 142
Administrator odštetnih zahtjeva
Željko Bobar
055 232 143
055 232 142
Procjenitelj šteta na motornim vozilima
Vasko Todić
055 232 108
055 232 138
Procjenitelj šteta na motornim vozilima
Goran Tojić
055 232 108
055 232 138
Likvidator međunarodnih šteta, pravni zastupnik i INO korespodent
Vanda Lazarević
055 232 140
055 232 142
Procjenitelj međunarodnih šteta
Vojin Perišić
055 232 138
055 232 138
Referent stroge evidencije
Slavica Radivojević
055 232 113
055 232 106
Referent stroge evidencije
Ljiljana Stanišić
055 232 113
055 232 106
Sektor za osiguranje imovine i lica
Rukovodilac sektora
Milosavljević Saša
055 232 115
055 232 106
Referent preuzimanja rizika u osiguranju imovine i lica
Goran Lemez
055 232 136
055 232 106
Referent stroge evidencije
Danijela Pantelić
055 232 116
055 232 106
Likvidator i procjenitelj šteta na imovini i licima
Nikola Jeftić
055 232 116
055 232 106
IT sektor
Rukovodilac sektora
Branislav Trifković
055 232 110
055 232 141
Samostalni stručni saradnik za informacione sisteme
Saša Mitrić
055 232 141
055 232 141
Samostalni stručni saradnik za informacione sisteme
Goran Stević
055 232 110
055 232 141
Samostalni stručni saradnik za informacione sisteme
Vedran Bojičić
055 232 141
055 232 141
Sektor za razvoj, kontrolu, kvalitet i aktuarske poslove
Stručni saradnik za kvalitet
Nikolić Vladimir
055 232 114
055 232 106
Interni revizor
Vanja Stevanović
055 232 114
055 232 106
Interni aktuar
Nikolić Vladimir
055 232 114
055 232 106
Tarifer
Nikolić Vladimir
055 232 114
055 232 106
© Bobar osiguranje 2009. Sva prava zadrzana.